• Logo školy

    • tvorí kríž, kniha, zrkadlové písmeno k

     kríž (výchova v kresťanskom duchu - duchovná formácia), kniha (vzdelávanie - vedomostná formácia), písmená kk (Kežmarok - lokalizácia školy)

     Všetci žijeme v dimenzii kríža. Kríž v logu a názve školy nás vedie k spiritualite kríža. Poslanie výchovy a vzdelávania vychádza z dimenzie kríža.Tu rozvíjame základné potreby a emócie  ako prostriedok na ceste k Bohu a blížnemu. Východiskový bod nachádzame v Bohu a jeho láske. Cieľovým bodom je ľudské spoločenstvo a jeho potreby. Čím viac spoznávame Boha, tým viac sme vyzbrojení do služby pre Neho a pomôže nám to zostať v Jeho službe aktívnymi a vytrvalými.