• Hygienicko-epidemiologické opatrenia

    • Hygienicko-epidemiologické opatrenie platné v MŠ  v období

     od 1.9.2020

      

     -Do materskej školy (MŠ) ráno  privádza dieťa vždy len jedna osoba , ktorá s dieťaťom býva v spoločnej domácnosti. Toto opatrenie platí aj pri odvádzaní dieťaťa z MŠ popoludní.

      

     -Pri vstupe do MŠ musí mať dieťa i osoba, ktorá dieťa doprevádza na tvári rúško. Vo vstupnej miestnosti si dezinfikujú ruky, dodržujú odstupy.

      

     -Doprevádzajúca osoba sa v MŠ zdržiava  s dieťaťom len po dobu nutných úkonov ( ako je vyzliekanie a prezliekanie dieťaťa, podpísanie prehlásenia a odovzdanie dieťaťa ped. zamestnancovi) max.10 min.

      

     Nikto s príznakmi infekcie alebo s príznakmi ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do MŠ.

      

     • Príznaky COVID-19:
     • telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška
     • malátnosť, neprimeraná únava
     • začervenané, zapálené oči s výtokom
     • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
     • hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
     • bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
     • suchý dusivý kašeľ
     • vlhký produktívny kašeľ
     • vracanie
     • náhla strata chuti a čuchu
     • riedka stolica niekoľkokrát denne
     • novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži
     • iný príznak akútnej infekcie dýchacích cies

      

      

     -Ak bude dieťa po dobu pobytu v MŠ vykazovať niektorý z príznakov , pedagogický zamestnanec dieťa izoluje a kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa.

      

     -Dieťa si do MŠ nesmie nosiť žiadne predmety a hračky z domáceho prostredia.

      

     -Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu náhradné rúško, ktoré nechá v skrinke.

      

     -Pri nedodržaní opatrení nebude dieťa prevzaté pedagogickým zamestnancom.